Komorovice
Naposledy aktualizováno: 1.11.2017

Obec Komorovice se nachází v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226.   

Místní knihovna v Komorovicích se nachází v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina. Je umístěna v 1. patře obecního úřadu, který  je  jejím zřizovatelem.

MK v Komorovicích byla kompletně zrekonstruována v roce 2008 za podpory Fondu kraje Vysočina - program "Jak se nám líbí v knihovně".

Dlouholetou knihovnicí v knihovně je paní Naděžda Ottová. Za svoji dobrou a příkladnou práci byla v roce 2013 oceněna na Malé knihovnické slavnosti v KK Havlíčkově Brodě.

Ze statistiky 2013:

Místní knihovna  vlastní k 31.12.2013 celkem 2.360 svazků, z toho je 329 naučné literatury a 2031 beletrie. Čtenářů máme 32, z toho je 10 dětí. Tito si v roce 2013 půjčili celkem 807 knih a časopisů, j.t v průměru 25 výpůjček na jednoho čtenáře. Ti si mohou také vybírat knihy z výměnných souborů  pelhřimovské městské knihovny. K zapůjčení jsou i 3 druhy periodik. Je potěšitelné, že obecní úřad ve svém rozpočtu každý rok myslí na svoji knihovnu a věnuje jí určitou částku na nákup nových knih.

V roce 2008 byl  knihovně pořízen program REKS na vkládání knih do počítače. Paní knihovnice vložila do roku 2009 celý knihovní fond.